Kwalifikacja A.49

czerwiec 2015

Błędy tkackie zauważone przez brakarza podczas kontroli materiału przed rozkrojem są