Kwalifikacja A.49

styczeń 2016

W jaki sposób rysunek układu szablonów opracowany w systemie komputerowego wspomagania projektowania nanosi się na pierwszą warstwę materiału w nakładzie?