Kwalifikacja A.49

wrzesień 2014

Manewrowanie wykrawanym materiałem jest możliwe podczas rozkroju krajarką z nożem