Kwalifikacja A.49

czerwiec 2017

W którym systemie organizacji produkcji odzieży zaplanowano wytwarzanie wyrobu, jeżeli wydajność zespołu zależy od wydajności pracownika, pracującego najwolniej?