Kwalifikacja A.49

styczeń 2017

Ilość resztek materiałowych powstałych w procesie krojenia można obniżyć poprzez