Kwalifikacja A.49

czerwiec 2015

Zautomatyzowany system transportu w zakładzie odzieżowym zapewnia dostarczenie i odbiór wykonywanych elementów