Kwalifikacja A.49

czerwiec 2017

Podczas rozkroju nakładu krajarką taśmową można oznaczyć jednocześnie na wszystkich wykrojach