Kwalifikacja A.48

czerwiec 2017

Który proces wykończania stosuje się w celu polepszenia właściwości użytkowych nici odzieżowych?