Kwalifikacja A.48

październik 2016

Płaskie wyroby włókiennicze utworzone z luźnej masy, odpowiednio uformowanych włókien, poddanych następnie wiązaniu, to