Kwalifikacja A.48

czerwiec 2014

Jaki system przędzenia należy zastosować do wytworzenia cienkiej, gładkiej przędzy wełnianej o dużej wytrzymałości na rozerwanie?