Kwalifikacja A.48

styczeń 2015

Do wykonania operacji technologicznej łączenia elementów bluzki damskiej z dzianiny należy zastosować ścieg