Kwalifikacja A.48

czerwiec 2017

Dla materiałów odzieżowych wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie wyznacza się laboratoryjnie na podstawie wyników próby