Kwalifikacja A.48

czerwiec 2016

Do pomiaru wilgotności względnej powietrza nie stosuje się