Kwalifikacja A.47

styczeń 2019

Podczas badania skupiska drobnych pęcherzy w próbce szkła o masie 5 g stwierdzono obecność 4 pęcherzyków gazu. Jaka jest ich liczba w przeliczeniu na 100 g szkła?