Kwalifikacja A.47

styczeń 2019

Które z wymienionych wyrobów szklanych należy wykorzystać do produkcji pipet?