Kwalifikacja A.47

styczeń 2019

Którego z wymienionych przyrządów należy użyć do pomiaru barwy szkła?