Kwalifikacja A.47

styczeń 2019

Który tlenek w sposób znaczący obniża lepkość szkła, mającą zasadniczy wpływ na proces formowania wyrobów?