Kwalifikacja A.45

styczeń 2015

W pierwszej kolejności w wagonie osobowym należy załączyć i uruchomić