Kwalifikacja A.45

styczeń 2017

Po ugaszeniu pożaru wagonu, decyzję o jego zdatności do ruchu podejmuje