Kwalifikacja A.45

styczeń 2016

Planowanie strategiczne w usługach transportowych to