Kwalifikacja A.45

czerwiec 2017

Jeżeli rzeczywista masa hamująca wynosi 300 ton, a masa ogólna równa jest 400 ton, to procent rzeczywistej masy hamującej wynosi