Kwalifikacja A.45

styczeń 2015

Podczas wystąpienia pożaru w wagonie pasażerskim w pierwszej kolejności należy