Kwalifikacja A.45

czerwiec 2017

Przy przetaczaniu wagonu kolejowego za pomocą pojazdu drogowego pojazd powinien znajdować się