Kwalifikacja A.45

styczeń 2016

Do transportu materiału sproszkowanego należy użyć wagonu