Kwalifikacja A.45

styczeń 2017

Zależność:
Pp,woz. = LK · S [woz.km]
gdzie:
LK – liczba pojazdów,
S – odległość między pierwszą a ostatnią stacją
określa