Kwalifikacja A.44

styczeń 2017

Zbliżanie się pojazdów kolejowych na torze zamkniętym może nastąpić po wzajemnym porozumieniu się