Kwalifikacja A.44

czerwiec 2017

Jeżeli sygnał na semaforze świetlnym zezwala na jazdę ze zmniejszoną prędkością, to prędkość ta obowiązuje po torach głównych dodatkowych