Kwalifikacja A.40

styczeń 2016

W których miejscach na formie drukowej dokonuje się pomiaru densytometrycznego podczas oceny prawidłowości ich wykonania?