Kwalifikacja A.40

styczeń 2017

Którą czynność należy wykonać, aby zapobiec pojawianiu się ukośnej rysy na boku krojonego stosu?