Kwalifikacja A.40

styczeń 2018

W sytuacji gdy do maszyny drukującej trafiają złączone arkusze, należy sprawdzić