Kwalifikacja A.40

styczeń 2018

Wydrukowanie 1 000 szt. wielobarwnych plakatów w formacie B2 wymaga impozycji, okrojenia na krajarce jednonożowej i wykonania