Kwalifikacja A.40

styczeń 2018

Ile wyniesie koszt złamania 3 500 arkuszy formatu A1 do formatu A4, jeżeli otrzymanie 16-stronicowej składki kosztuje 0,05 zł?