Kwalifikacja A.40

styczeń 2018

Na prawidłowe pasowanie elementów graficznych techniką sitodrukową nie ma wpływu