Kwalifikacja A.40

styczeń 2017

Niepożądanym zjawiskiem, charakterystycznym dla procesu drukowania offsetowego są tzw. „słoneczka”, czyli