Kwalifikacja A.39

styczeń 2018

Do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza w ładowni wykorzystuje się