Kwalifikacja A.39

styczeń 2018

Jakim kolorem na metrycznych mapach nawigacyjnych Admiralicji Brytyjskiej oznaczone są obszary zalewane okresowo podczas przypływów i odpływów?