Kwalifikacja A.39

styczeń 2018

Który z członków załogi, zgodnie z procedurami, odpowiedzialny jest za przygotowanie statku do wyjścia w morze pod kątem statecznościowym?