Kwalifikacja A.39

styczeń 2016

Statki określane jako komorowce służą do przewozu