Kwalifikacja A.39

styczeń 2018

Pływ, w którym w ciągu doby występuje dwa razy woda wysoka i dwa razy woda niska, nazywa się pływem