Kwalifikacja A.38

styczeń 2016

W silniku 4-suwowym, podczas rozruchu, sprężone powietrze powinno dostawać się tylko do tych cylindrów silnika, które są przy danym ustawieniu wału korbowego w suwie