Kwalifikacja A.37

styczeń 2015

Statek żeglugi śródlądowej do przewozu drobnicy i ładunków masowych oznaczony jest symbolem