Kwalifikacja A.37

czerwiec 2015

Do gaszenia wszystkich rodzajów materiałów i urządzeń elektrycznych pod napięciem stosuje się