Kwalifikacja A.37

czerwiec 2015

W czasie awarii ciągów układu sterowego sterowanie statkiem jest możliwe za pomocą