Kwalifikacja A.37

czerwiec 2014

Największa prędkość wody na zakolu rzeki występuje