Kwalifikacja A.37

czerwiec 2014

Przebieg szlaku żeglownego bliżej prawego brzegu oznacza się tablicą