Kwalifikacja A.37

czerwiec 2014

Statek techniczny, bez napędu z urządzeniem do wbijania pali, nazywamy