Kwalifikacja A.37

czerwiec 2014

Objętość wody przepływającej w jednostce czasu przez badany przekrój koryta nazywamy