Kwalifikacja A.36

styczeń 2018

Który składnik majątku należy inwentaryzować metodą potwierdzenia salda?

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05