Kwalifikacja A.36

czerwiec 2013

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są spółki

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05