Kwalifikacja A.36

czerwiec 2020

W grudniu 2019 r. jednostka gospodarcza zakupiła i przyjęła do ewidencji środków trwałych urządzenie produkcyjne o wartości początkowej 40 000,00 zł, które amortyzuje metodą degresywną, stosując przepisy podatkowe. Roczna stopa amortyzacji z wykazu stawek wynosi 10%, a współczynnik podwyższający stawkę 2,0. Oblicz kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego tego urządzenia w roku 2021.

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05