Kwalifikacja A.36

październik 2016

Ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu jest prowadzona na kontach

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05