Kwalifikacja A.35

czerwiec 2015

Który z podmiotów podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05