Kwalifikacja A.35

czerwiec 2013

Hurtownia posiada aktywa ogółem o wartości 200 000 zł, z czego 60% stanowi majątek obrotowy. Zobowiązania bieżące stanowią 40% wartości pasywów. Wskaźnik płynności bieżącej jest równy

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05