Kwalifikacja A.35

październik 2016

Hurtownia zakupiła 600 sztuk towarów po cenie zakupu netto 23,00 zł/szt. Oblicz wartość zakupionych towarów w rzeczywistej cenie nabycia, jeżeli:
– otrzymano rabat w wysokości 10% ceny zakupu netto,
– koszty transportu netto wyniosły 1 200,00 zł,
– koszty ubezpieczenia transportu wyniosły 300,00 zł.

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05