Kwalifikacja A.34

styczeń 2016

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (transportowej lub magazynowej) nadawany przez organizację GS1 to