Kwalifikacja A.34

czerwiec 2020

Miejscem przeznaczonym do dokonywania przeglądów, napraw i remontów statków, a w szczególności ich elementów podwodnych, jest