Kwalifikacja A.34

styczeń 2016

Ze względu na składowanie i czynności przeładunkowe kontenerów uniwersalnych ogólnego przeznaczenia najmocniejszą ich częścią są