Kwalifikacja A.34

styczeń 2018

Zleceniodawca przewozu ładunków niebezpiecznych transportem morskim jest zobowiązany do złożenia ujednoliconego dokumentu dla przewozu tych ładunków na formularzu