Kwalifikacja A.34

październik 2016

Jednostką ładunkową określaną skrótem UTI (Intermodal Transport Unit) jest