Kwalifikacja A.34

wrzesień 2014

Maksymalny czas podróży zwierząt kopytnych transportem kolejowym, drogowym i drogą wodną może być przedłużony maksymalnie o