Kwalifikacja A.33

wrzesień 2014

Angielskim skrótem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest