Kwalifikacja A.33

styczeń 2016

Podróżny ma przemieścić się z dworca kolejowego na lotnisko. Na planie miasta sporządzonym w skali 1:10 000 odległość ta wynosi 30 cm. Podróżny ma więc do pokonania