Kwalifikacja A.33

październik 2013

Kontroli bezpieczeństwa na granicy strefy zastrzeżonej lotniska poddaje się