Kwalifikacja A.33

wrzesień 2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego odpowiedź na reklamację dotyczącą nienależytego wykonania umowy przewozu powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie