Kwalifikacja A.33

czerwiec 2018

Ile będzie łącznie kosztował przejazd pociągiem drugiej klasy trzech osób: 24-letniej studentki, która ma ważną legitymację studencką, 2-letniego dziecka oraz emeryta, dla którego jest to pierwszy przejazd w roku i który ma odpowiednie zaświadczenie, jeśli wiadomo, że bilet normalny kosztuje 54,00 zł, a podróżni skorzystali z przysługujących im ulg ustawowych?