Kwalifikacja A.33

październik 2013

Osoba o widocznej niepełnosprawności ruchowej wsiadając do pociągu bez ważnego biletu na przejazd