Kwalifikacja A.33

wrzesień 2014

Długość drogi na mapie w skali 1:25 000 wynosi 28 cm. Jej rzeczywista długość w terenie wynosi