Kwalifikacja A.33

styczeń 2015

Boarding card w transporcie lotniczym oznacza