Kwalifikacja A.33

styczeń 2019

Pasażer z dysfunkcją narządu słuchu przy rezerwacji lotu otrzyma na podstawie oznaczeń Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) kod asysty