Kwalifikacja A.32

październik 2016

W sieci wodociągowej jest 5 000 przyłączy. Średnie miesięczne zużycie wody w ubiegłym roku wyniosło 10 m3/przyłącze. Oblicz planowane miesięczne zapotrzebowanie na wodę dla danej sieci w bieżącym roku, jeżeli zużycie spadnie o 10% w stosunku do roku ubiegłego.

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32