Kwalifikacja A.32

styczeń 2016

Węzłem logistycznym pełniącym funkcję rozdziału w sieci dostaw jest

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32