Kwalifikacja A.31

czerwiec 2019

Urządzenie nadawczo-odbiorcze umieszczone w pojazdach lub w jednostkach ładunkowych, przesyłające informacje przez sieć telefonii komórkowej za pomocą pakietowej transmisji danych, wykorzystywane jest w systemie

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32