Kwalifikacja A.31

styczeń 2019

Roczny koszt użytkowania środka transportu, który wykonał pracę przewozową w wielkości 100 000 tonokilometrów (tkm), wynosi 70 000,00 zł. Oblicz cenę jednostkową usługi przewozu, oferowanej podmiotom zewnętrznym, jeżeli przedsiębiorstwo stosuje 30% narzut zysku w stosunku do jednostkowego kosztu użytkowania.

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32