Kwalifikacja A.31

styczeń 2015

Statki żeglugi morskiej o poziomym systemie przeładunkowym do przewozu znormalizowanych kontenerów zwane są

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32