Kwalifikacja A.30

czerwiec 2014

Do odpowiedzialności kierownika magazynu, między innymi, należy

Podobne kwalifikacje

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32