Kwalifikacja A.30

wrzesień 2014

W magazynach w celu przesyłania różnych dokumentów w wersji elektronicznej, zamiast ręcznego ich wprowadzania do bazy danych, stosuje się system

Podobne kwalifikacje

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32