Kwalifikacja A.30

styczeń 2014

Ile wynosił wskaźnik rotacji zapasów w dniach za okres 90 dni, jeżeli wartość średniego zapasu w tym okresie była równa 18 000 zł, a wartość zrealizowanych wydań z magazynu wyniosła 27 000 zł?

Podobne kwalifikacje

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32