Kwalifikacja A.30

styczeń 2020

Magazyn jest przystosowany do składowania maksymalnie 16 000 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Oblicz wskaźnik wykorzystania przestrzeni składowej magazynu, jeżeli średnio w magazynie składowanych jest 12 000 pjł.

Podobne kwalifikacje

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22
Organizacja transportuAU.32