Kwalifikacja A.29

styczeń 2017

Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z

Podobne kwalifikacje

Organizacja i nadzorowanie transportuA.28
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówAU.31