Kwalifikacja A.29

styczeń 2016

Podczas zgłaszania w urzędzie celnym towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy Celnej PCN w celu wszczęcia postępowania celnego składany jest jednolity dokument administracyjny

Podobne kwalifikacje

Organizacja i nadzorowanie transportuA.28
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówAU.31