Kwalifikacja A.28

styczeń 2019

Skrócony dzienny okres odpoczynku kierowcy, wykonującego samodzielnie przewóz drogowy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 8 t wynosi, co najmniej

Podobne kwalifikacje

Obsługa klientów i kontrahentówA.29
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówAU.31