Kwalifikacja A.28

czerwiec 2020

W konosamencie w rubryce „Consignee” należy podać

Podobne kwalifikacje

Obsługa klientów i kontrahentówA.29
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówAU.31