Kwalifikacja A.28

październik 2016

Dokumentem wysyłanym zagranicznemu eksporterowi w celu dokonania wysyłki towaru importowanego z gestią transportową kupującego, zawierającym informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji, eksportera oraz inne zapisy dotyczące wysyłki, jest

Podobne kwalifikacje

Obsługa klientów i kontrahentówA.29
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówAU.31