Kwalifikacja A.27

październik 2016

Aby w ostatnim etapie oddziaływania reklamy na konsumentów skupić się na ich długookresowym zadowoleniu, czyli satysfakcji, należy zastosować model

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30