Kwalifikacja A.27

czerwiec 2015

Do badania efektywności medialnych wykorzystuje się kilka wskaźników. Który z wymienionych wskaźników należy zastosować do oceny kosztów oddziaływania danej ekspozycji reklamowej na tysiąc domostw lub widzów?

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30