Kwalifikacja A.27

październik 2016

W sloganie „Pora na Polar” wykorzystuje się

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30