Kwalifikacja A.27

październik 2016

Celem reklamy społecznej jest

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30