Kwalifikacja A.26

czerwiec 2015

Na postawę i zachowanie klienta duży wpływ mają rola i status. Z tego względu można przyjąć, że na jego decyzje zakupowe wpływają czynniki

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30