Kwalifikacja A.26

czerwiec 2016

Które z wymienionych kryteriów segmentacji rynku są najistotniejsze w przypadku zastosowania dla branży samochodowej?

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30