Kwalifikacja A.26

wrzesień 2014

Zgodnie z art. 70 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku, z zastrzeżeniem ust. 3, import drukowanych materiałów, katalogów, prospektów, cenników i plakatów reklamowych, jeżeli

Podobne kwalifikacje

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30