Kwalifikacja A.24

styczeń 2015

Prezes firmy zlecił sekretarce wysłać aktywny arkusz kalkulacyjny do dyrektorów filii przedsiębiorstwa. Dyrektorzy powinni wpisać do arkusza dane, które zostaną automatycznie przeliczone. W jaki sposób należy wysłać arkusz do wypełnienia?