Kwalifikacja A.24

czerwiec 2018

Akta kategorii B5 wytworzone w 2013 roku mogą zostać wybrakowane najwcześniej w roku