Kwalifikacja A.24

czerwiec 2018

Która z zasad redagowania pism zaleca, by pismo było możliwie jak najkrótsze, bez zbędnych ozdobników i słów?