Kwalifikacja A.24

czerwiec 2015

Zapisywanie daty rozpoczynające się od podania miesiąca, a następnie dnia i roku, jest charakterystyczne dla korespondencji