Kwalifikacja A.24

czerwiec 2015

Znak @, symbol wykorzystywany w adresie poczty elektronicznej, w sześciopunktowym piśmie Braille’a tworzy kombinacja punktów