Kwalifikacja A.22

styczeń 2017

W której części planu marketingowego należy zamieścić wnioski z przeprowadzonej analizy pozycji firmy?