Kwalifikacja A.22

styczeń 2020

Kanał dystrybucji, w którym producent prowadzi działalność dystrybucyjną bez udziału pośredników, to kanał