Kwalifikacja A.22

czerwiec 2015

W jednostce handlowej stwierdzono niedobór niezawiniony towarów w cenie zakupu 2 450,00 zł. Niedobór mieszczący się w granicach norm w wynosi 1 300,00 zł. Rozliczenie niedoboru przekraczającego granicę normy należy zaksięgować w ciężar konta