Kwalifikacja A.22

styczeń 2016

Który rodzaj reklamy powinno zastosować przedsiębiorstwo, zamierzające przekonać odbiorców do zakupu produktu wprowadzanego na rynek poprzez przedstawienie podstawowych informacji oraz korzyści oferowanych klientom przez dany produkt?