Kwalifikacja A.22

czerwiec 2017

Operacja gospodarcza, dotycząca spłaty z rachunku bieżącego zobowiązania wobec pracowników przedsiębiorstwa, spowoduje zmiany w bilansie