Kwalifikacja A.22

styczeń 2020

Który z wymienionych rodzajów badania rynku należy zastosować, jeżeli sprzedawca zamierza poznać opinię klientów na temat nowego smaku napoju?