Kwalifikacja A.22

wrzesień 2014

Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku od towarów i usług, dokonujący rozliczeń w systemie miesięcznym, podatek ten za maj ma obowiązek rozliczyć do dnia