Kwalifikacja A.22

wrzesień 2014

Cena zbytu to cena po jakiej sprzedaje wyroby