Kwalifikacja A.21

styczeń 2020

Którą publikację należy włączyć do warsztatu informacyjno-bibliograficznego antykwariatu specjalizującego się w sprzedaży dzieł wydanych do roku 1950?