Kwalifikacja A.21

styczeń 2020

Które z wymienionych pism nie jest pismem handlowym?