Kwalifikacja A.21

styczeń 2020

Którego elementu nie należy podawać w opisie bibliograficznym drugiego stopnia?