Kwalifikacja A.20

styczeń 2018

Kompozycja po trójkącie jest kompozycją