Kwalifikacja A.20

styczeń 2016

Pliki z fotografiami przeznaczone do druku poligraficznego zapisuje się w trybie koloru