Kwalifikacja A.20

czerwiec 2014

Jaki papier fotograficzny należy zastosować do kopiowania negatywu wywołanego do zalecanego gradientu, aby uzyskać małokontarstowy pozytyw czarno-biały?