Kwalifikacja A.20

czerwiec 2019

Która wartość przysłony umożliwia uzyskanie za modelem najbardziej rozmytego tła?