Kwalifikacja A.20

styczeń 2017

Mocne punkty wynikające z podstawowej zasady kompozycji obrazu to punkty