Kwalifikacja A.18

styczeń 2019

Który ze sposobów zachowania charakteryzuje klienta zdecydowanego?