Kwalifikacja A.18

styczeń 2017

Przy sprzedaży wysyłkowej najczęściej stosowane jest inkaso należności w postaci