Kwalifikacja A.18

październik 2013

Wskaż wartość należnego podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży netto towarów wynosi:
– towary opodatkowane stawka 23% – 10 000 zł;
– towary opodatkowane stawka 8% – 5 000 zł;