Kwalifikacja A.18

czerwiec 2020

Magazynier, który zestawił asortyment towarów zgodnie ze zleceniem wewnętrznym, sporządzonym na podstawie zamówienia odbiorcy, dokonał