Kwalifikacja A.18

czerwiec 2015

W sytuacji gdy faktura zawiera błędy dotyczące ceny i kwoty podatku VAT sprzedawca powinien wystawić