Kwalifikacja A.18

czerwiec 2019

W ilu egzemplarzach wystawiana jest faktura w sklepie detalicznym?