Kwalifikacja A.17

czerwiec 2020

Na placu uzbrojonym suszoną wiklinę opiera się cienką warstwą na