Kwalifikacja A.17

styczeń 2019

Z jednego arkusza sklejki można wykonać 16 spodów wyplatanych tacek na owoce. Ile arkuszy sklejek potrzeba zakupić aby wystarczyło na wykonanie 100 tacek na owoce?