Kwalifikacja A.17

czerwiec 2015

Wiklinę amerykankę „białą” o długości 160÷180 cm oznacza się symbolem