Kwalifikacja A.17

czerwiec 2019

Na wiązkach prętów niekorowanych dolne wiązadło umieszcza się od podstawy na wysokości