Kwalifikacja A.17

czerwiec 2020

Dolna granica grubości zrzezów mierzona w połowie ich długości wynosi