Kwalifikacja A.17

czerwiec 2019

Palmowierzbą nazywa się wiklinę