Kwalifikacja A.16

czerwiec 2019

Wyrób włókienniczy powstający przez tworzenie rządków wzajemnie ze sobą połączonych oczek wykonuje się na