Kwalifikacja A.16

czerwiec 2019

Płaski wyrób włókienniczy powstały przez wyszywanie na kanwie różnych wzorów to