Kwalifikacja A.16

styczeń 2015

Wyróżnik splotu tkackiego 1_2 Z określa splot