Kwalifikacja A.16

czerwiec 2015

Którą metodę należy zastosować, aby usunąć błąd w tkaninie przez wprowadzenie brakujących nitek osnowy i wątku z zachowaniem jej splotu?