Kwalifikacja A.16

czerwiec 2019

Płaski wyrób włókienniczy powstały na maszynie z igłami dwujęzyczkowymi to